Jeg ser barnet som værende eksperten, på hvad det oplever.

Eksperten på den måde, at børn fortæller os, hvad der er problemet.

Jeg ser de voksne, som fyrtårnet, der med ro, og indsigt guider og støtter barnet, på dets vej. Vi kan som voksne gå forrest, stå ved siden af eller stå i baggrunden, men barnet vil altid vide, at uanset og altid – er det elsket.

Derfor kombinerer jeg vejledningen med sparring til forældrene og børn sideløbende, med stor effekt.