Samtaler & Hypnoseterapi

Positivt Fokus: Hvad er Hypnoterapi

Hvis du overvejer, Hypnoterapi som din vej fri af angst, så er du sandsynligvis på rette vej. Her fortæller jeg ganske kort om hypnoseterapien.

Samtale terapien, er for dig, der ønsker indsigt og guidning udfra dit ståsted lige nu.

Samtale terapien er faglig funderet udfra den META-kognitive tilgang, nærmere ACT ( Acceptance and commitment therapy). ACT er en nyere terapi form, trods den er udviklet for næsten 30 år siden. Den handler kort sagt om, at komme ud af sin bevidsthed og ind i sit liv. ACT er baseret på en værdibaseret handling – hvor ønsker du, at være i dit liv. Hvor er du på vej hen og hvad står i vejen.

Sammen søger vi dit hjertes dybeste ønske for, hvem du ønsker at være, og hvordan du ønsker at handle som dig. Disse kerneværdier omsætter du til bevidste handlinger, med din fulde opmærksomhed og ro, med åbent og nysgerrigt sind og fuldt engageret i dit liv, lige her og lige nu.

I samtalen lærer du, at håndtere dine “smertefulde” tanker og følelser på en effektiv måde, så de får langt mindre indflydelse og virkning – du blive bevidst nærværende. Derudover, klarlægger vi sammen dine værdier til at guide dig, inspirere dig, motivere dig til, at sætte mål og handling således du beriger DIT liv.

Jeg arbejder ydermere udfra den positive styrkebaserede psykologi, hvor vi ser på dine topstyrker og hvordan de kommer i spil. Vi er alle født med 24 karakterstyrker og heraf har vi 5 som er vores TOP styrker og som i den grad er vores personlighed. Når dine 5 topstyrker er i spil, ja så mærker du trivsel og velvære. Til tider kan disse styrker være nedtonede, eller for styrende og du oplever ubalance.

Denne tilgang passer perfekt i samspil med hypnose, og kan med fordel kombineres i et forløb.


Mit arbejde med hypnoterapi, har overbevist mig om, at selve hypnosetilstanden, er en unik tilstand, som vi mennesker har.

Jeg har i den grad erfaret hvor powerful vores sind er – jeg vil sige, at det er vores største superkraft, både til at trække os væk fra os selv og i den grad løfte os. 

I den hypnotiske tilstand har vi adgang til vore overbevisninger – leveregler, mestringer, og i virkeligheden er overbevisningerne vores “styreprogrammer” i hjernen.

I Hypnoseterapien indgår vi et samarbejde om at skabe netop den  forandring som du ønsker at  omprogrammere i dine “styreprogrammer” nærmest øjeblikkeligt.


Du kan læse lidt om, hvad andre klienter har fået ud af behandlingerne under Inspiration.


“Hypnosetilstand” – Hvad er det ?

Mange er nervøse overfor selve hypnosedelen, netop fordi de nervøse for at miste kontrollen.

Hypnose er naturlig og en ufarlig lærerig tilstand, du har din frie vilje intakt i hele forløbet.

Vi definerer hypnosetilstanden som en tilstand, hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret, samt en tilstand af øget modtagelighed. Dvs. en tilstand, hvor vores kritiske faktor, som sidder i vores bevidste sind, er dæmpet og underbevidstheden dermed mere åben for ny indlæring. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand. Vi har forskellige hypnose talenter, og vores modtagelighed er givet udfra disse talenter. Vi vil sammen finde dit hypnosetalent og derved opnå effektiv forandring.

Samtidig er selve hypnosetilstanden helt naturlig. Det er en tilstand vi bevæger os ind og ud ad flere gange dagligt. Mange kender tilstanden, når de oplever det, som vi kalder ”motorvejshypnose”.  Det at køre bil er indlært ubevidst/underbevidst og det sidder på rygraden. Derfor kan man, særligt hvis man kører samme strækning dagligt, have følelsen af, at være lidt ”inde i sig selv”, medens man kører – og pludselig kortvarigt – blive i tvivl om man mon har passeret sin afkørsel eller lignende?

Med hypnose kan jeg vise dig at du har evnen til at skabe det liv, du drømmer om, at tanker og det vi tager for givet ofte nemt kan se anderledes ud. Jeg håber at kunne vise dig, at terapi kan være fascinerende og ikke behøver at være en tung proces, selvom din problemstilling har varet længe og virker uovervindelig.

Der er stor sandsynlighed for at jeg kan hjælpe dig, hvor intet andet synes at virke, og nogle gange sker forandringen i vores første møde. Andre gange skal der selvfølgelig mere til og vi skal arbejde lidt mere for det. Der foreligger også den mulighed, at jeg kan ikke hjælpe dig. Hvis jeg ikke kan hjælpe dig vil vi naturligvis tale om det og stoppe samarbejdet.

Hvert terapi forløb vil blive skræddersyet efter dine behov, så de forandringer du ønsker, passer perfekt ind i din hverdag og din livsstil.

I terapien får du muligheden for at lære selvhypnose og selv bidrage til din vedvarende forandring.

Al forandring starter med dig og dets mere du er klar og tror på din forandring, dets bedre… Det du fokuser på, vokser, ganske enkelt…

Jeg GLÆDER mig til at hjælpe dig. Kontakt mig allerede idag – og lad mig svare på dine spørgsmål.